Hva heter du?

-Jeg heter Michael Bratland.

Hvor gammel er du?

-Jeg blir 30 år i mai.

Hva kan du hjelpe oss med, her på skolen?

-Jeg kan hjelpe med både det sosiale og det faglie. Jeg er lærer i 9.ende klasse, men jeg er der mest for og se på trivselen.

Trives du med jobben? Hvorfor/Hvorfor ikke?

-JA! Jeg får jobbe med så mange flotte ungdommer, og ingen dager er likens.

Hva er den største utfordringen med jobben?

-Å si noe fornuftig, passe på at man er mer til hjelp, og ikke i veien.

Hva er det beste med jobben?

-At jeg har tid og mulighet til og tilbringe tid med elevene. Og at jeg får muligheten til og bli kjent med elevene.

Hva er grensa mellom taushetsplikt og meldeplikt?

-Vist du utgjør en fare for enten deg selv eller andre. Eller vist det er vold i hjemmet, blir misbrukt. Da har jeg meldeplikt, ellers har jeg taushetsplikt.

-Jeg vil gjerne ta med at jeg er her på skolen hver dag, og på kontoret hele dagen på torsdager.