Oppdal: – Vi har flere satsingsområder i brannvesenet, forteller Anna-Karin Hermansen. - Ett viktig område er å følge opp med nattkontroller på utesteder.

– Vi har vært på noen afterski-arrangement i Oppdal, og alt var ikke bra, forteller Hermansen. Sikkerhet er dessverre ikke alltid ivaretatt i utelivsbransjen.

– Det er spesielt viktig at de ansvarlige sørger for åpne og ryddige rømningsveier.

– Oppfølging av tilsyn ved de særskilte brannobjektene er også blitt intensivert.

I det interkommunale selskapet har vi nå tilgang til juridisk bistand og mer ressurser til å ta i bruk sanksjonsmidler som tvangsmulkt og dagsbøter når det er nødvendig.

Det at brannvesenet er fristilt fra kommuneadministrasjonen gjør det også enklere å følge opp kommunale bygg, mener Hermansen.