OPPDAL: Et kraftig vindkast, avgårde fløy trampolinen, over plenen og rett inn i nabohuset. Der den borret seg inn i taket og gjorde skade for oppunder femti tusen kroner. Slike skadesaker har TrygVesta mellom 50 og 100 av årlig. Den store frykten er at mennesker skal bli skadet av trampoliner i «fri flukt». – Trampolineskadene er til stor irritasjon for de involverte, og de koster mye penger. Ofte forårsaker de en periode der naboforholdet blir anstrengt. Ingen liker å begynne dagen med en knust frontrute forårsaket av naboens trampoline, sier skadedirektør Anne Stine Mollestad i TrygVesta.

Hyppigst om høsten

Trampoliner kan lett fungere som et seil, og det skal ikke mye vind til, før de kastes av gårde. På grunn av tyngde og metallbøyler kan de forårsake stor skade.

– Ofte står trampolinen ute på plenen helt uten sikring året igjennom. I TrygVesta mottar vi melding om slik saker gjennom hele året, men flest skader skjer om høsten når vinden tar seg opp, trampolinen fortsatt er i bruk og står ute, forteller Mollestad.Hun fremholder at personer som har en innboforsikring, samtidig har en ansvars-forsikring som kan dekke slike skader.

Når er man ansvarlig?

Men når er en egentlig ansvarlig for en skade trampolinen har forårsaket?

Her krever norsk erstatningsrett at man må kunne klandres eller bebreides for at skaden skjedde.

Om en som trampolineeier kan klandres for skaden vurderes i hver enkelt sak forklarer Mollestad:

– Det stilles da spørsmål om trampolinen var sikret, tid på året og om hvordan værforholdene var da skaden skjedde. En trampolineeier som lar trampolinen stå usikret når stormene kommer i november, vil ofte kunne klandres dersom trampolinen blir tatt av vinden og skaden skjer, sier hun.

– Uansett om det er din trampoline som skader andres eiendeler, eller du er naboen som får bilen bulket eller glassdøren knust, sier skadeerstatningsloven at du skal ta kontakt med ditt eget forsikringsselskap først. Selskapet vurderer saken og veileder, noe som kan bidra til å dempe krangelen om hvem som skal betale for skadene, forklarer Mollestad.

Det som har blitt skadet kan ha en egen forsikring som dekker skaden, og trampoline-eierne kan bli pliktig å betale egenandelen på f.eks en bils kaskoforsikring.

– Dersom ansvarsselskapet dekker egenandelen, vil en som bileier ikke lide bonustap. Dette er en avtale selskapene i mellom, sier Anne Stine Mollestad.

Slik kan du enkelt unngå at din trampoline gjør skade og bevare

naboforholdet:

Hvis mulig: Sett trampolinen på et sikkert sted f.eks i garasjen

Alternativt: Bind den fast, f.eks i et tre eller inntil en vegg,

eller fest den i bakken

Snu den opp ned

Fjern duken

– Svært få trampolineeiere er bevisst på hvor stor skade en usikret trampoline kan forvolde. Og saksmengden gir grunn til å stille spørsmål ved hva slags sikkerhets-informasjon som følger med når du kjøper en trampoline, mener Anne Stine Mollestad i TrygVesta, og etterlyser felles sikkerhetsforskrifter.

Fakta ansvarsforsikring:

Inkludert i din private innboforsikring har du en ansvarsforsikring som gjelder for deg som privatperson. Forenklet kan en si at en ansvarsforsikring er en forsikring som tar sikte på å holde den som forårsaker skaden økonomisk skadesløs ved de tilfellene der han er å anse som ansvarlig for en skade påført en annen. Dersom en er å anse som ansvarlig for skaden, og en av den grunn er pliktig til å betale for skaden, kan forsikringen ofte hjelpe.

Fra denne plenen ble trampolinen kastet rett inn i nabohuset
Trampolinen gikk rett inn i veggen