Det var i forbindelse med arbeidet for å få Vinter-OL i 2018 til Trondheim at ordfører Bjørn Rogstad la fram et forslag for kommunestyret om at Rennebu skulle erklæres som olympisk sone. Bakgrunnen var at kommunen hadde fått en henvendelse fra Trondheim 2018 om støtte til kandidaturet.I henvendelsen viste styreleder Marvin Wiseth i Trondheim 2018 til at det av erfaring er god grunn til å tro at de olympiske investeringene som blir gjort i idrettsanlegg, kommunikasjon og infrastruktur vil kunne bidra til å løfte landsdelen flere tiår framover i utvikling.Selv om bare et fåtall trønderske kommuner vil bli tilført olympiske idrettsanlegg, vil de olympiske vinterlekene komme hele landsdelen til gode. Lekene innebærer blant annet behov for innkvartering og andre tilbud som alle trønderske kommuner vil kunne bidra med. Offentlige og private investering i størrelsesorden 30 milliarder kroner, vil i tilfelle komme hele landsdelen til gode.Det er grunn til å anta at selve OL-øvelsene vil foregå i områdene Trondheim/Stjørdal og Oppdal. Ordfører Bjørn Rogstad at Rennebu vil ha spesielle fortrinn ved at kommunen ligger i aksen mellom disse stedene.Vedtaket ble gjort med full oppslutning i kommunestyret.