OPPDAL: Odd Gorseth arbeider som økonomidirektør i Norske Skog. Han er bosatt i Oslo, men er på god vei tilbake for å gjøre oppdaling av seg. Gorseth er valgt inn som representant for Arbeiderpartiet i Oppdal kommunestyre.

I debatten i kommunestyret stilte Sigmund Fostad (Ap) et ufravikelig krav til den nye styrelederen at han har den oppfatning at drivakrafta tilhører Oppdal kommune.

– Jeg kan garantere at Odd Gorseth har den samme oppfatningen som kommunestyrets øvrige 24 medlemmer om kommunens eierskap, sa Olav Bjørndal (Ap).

Mye av den politiske spenningen i denne saken har ligget mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet. På onsdagens kommunestyremøte la Olav Bjørndal fram et felles forslag om tilleggsvedtak. I korthet gikk det ut på at det ikke skal bli noen endring av gjeldende praksis med disse pengene før de skattemessige forholdene er avklart.

Forslagsstiller Olav Bjørndal beklaget samtidig at styremedlemmer som er valgt av kommunestyret, ikke skal drive partipolitikk når de sitter i everkstyret.

– Nå må ordføreren får arbeidsro slik at vi kan få en avklaring i skattespørsmålet, sa Bjørndal.

– For meg er det ikke avgjørende at dette blir med i regnskapet for 2007, men at det kommer til å skje, sa Venstres Ingrid Mellem.

Les mer i Opdalingen torsdag