Skrede forteller at det nå ligger lister ute mange steder, og Aksjonsgruppa Bevar Snøheimveien vil også etablere en nettside.Interessen for denne saken er stor. Skrede forteller at det har strømmet på med positive reaksjoner.– Jeg ser at styrelederne i næringsforeningene i distriktet har gått ut og støttet aksjonen. Aksjonsgruppa vil prøve å få til et møte med disse, og vi ønsker også å trekke politikerne sterkere inn, sier Skrede.

I Oppdal er underskriftslistene lagt ut på samtlige reiselivsbedrifter og i de største forretningsvirksomhetene.

Turistsjef Heidi Steen har engasjert seg og bidratt til at lister er lagt ut.

– Lista som ligger på turistkontoret er nærmest fullskrevet, forteller hun. 1. november blir listene samlet inn og overlevert Aksjonsgruppa Bevar Snøheimveien.