I et brev til andelseierne i Kraftlaget, skriver everksjef Kristin Reitan at det nå jobbes med å omdanne Kraftlaget fra et samvirkeforetak til et aksjeselskap. Andelseierne, i praksis det samme som medlemmene i Kraftlaget, vil bli aksjeeiere i det omdannede selskapet.

- For å få til en så rettferdig fordeling av aksjene som mulig, har ekstraordinært årsmøte den 22. juni 2017 i Kvikne-Rennebu Kraftlag SA, vedtatt en nødvendig oppdatering av andelseierregisteret, skriver Reitan i brevet.

Oppdateringen av andelsregisteret går ut på følgende;

¤ Samtlige andeler innløses til pålydende, og medlemsskapet knyttet til andelen i Kraftlaget opphører. Dette vil bli utbetalt i løpet av høsten.

¤ Alle nettkunder innenfor Kraftlagets forsyningsområde tas opp som medlemmer, dette gjelder Kvikne i Tynset kommune, Rennebu kommune inklusive den delen av Nerskogen som ligger i Oppdal kommune  og Frostmyran i Meldal kommune.

¤ Medlemsskapet er gratis og opphører når du ikke lenger er nettkunde hos Kraftlaget.

¤ Det er mulig å reservere seg mot å bli medlem i Kvikne-Rennebu Kraftlag SA

I brevet til andelseierne, oppfordrer everksjefen folk til å gå inn på www.krk.no for å finne utfyllende informasjon. Her finner man også beskrevet forskjellen mellom samvirkeforetak og aksjeselskap, samt styrets forslag til vedtekter.