Tidsminister Monica Mæland har besluttet at alle får en ekstra time natt til søndag. Søndag 29. oktober stilles klokken tilbake én time, fra klokka 03:00 til 02:00.

- Du kan for eksempel bruke den ekstra timen til å lese deg opp på det nye regelverket om offentlige anskaffelser, eller forsøke å finne ut hva byråkratene egentlig mener med «multitrofisk akvakultur», «brukerstyrt innovasjonsarena» og «konseptutvalgsutredning». Det har jeg ofte lurt på, sier næringsminister Monica Mæland.

Som ansvarlig statsråd for Justervesenet, har næringsministeren full kontroll på nøyaktig tid. Justervesenets atomur passer nemlig på Norges tid, og sørger for sporbarhet til det internasjonale målesystemet.

I Norge har vi hatt sommertid hvert år siden 1980.

Visste du at norsk normaltid er en time foran den såkalte UTC-tid? UTC står for «Coordinated Universal Time», som er en felles, legal tid som gjelder over hele verden. Norsk sommertid er to timer foran UTC-tid. Sommertid gjelder normalt klokken 02.00.00 siste søndag i mars til klokken 03.00.00 siste søndag i oktober.

Tidspunktene for skifte mellom normaltid og sommertid er felles for landene i EØS-området og besluttes av EU-kommisjonen i henhold til et direktiv om sommertid.

Hvilken vei skal klokken stilles? En grei huskeregel er at klokken alltid skal stilles mot nærmeste sommer. Altså en time frem om våren (mot sommeren) og en time tilbake om høsten (mot sommeren).

Siste søndag i oktober er det slutt på sommertiden og klokka stilles én time tilbake. Foto: NTB grafikk