Ordfører:

Ola Røtvei

Varaorfører:

Johan Jensen

Formannskapet

Ap/Krf/V:

Ola Røtvei

Johan Jensen

Ingrid Mellem

Torild Vognild

Sp/SV:

Arne Braut

Kirsti Welander

H/Frp: Eli Dahle

Vara for Ap/Krf/V:

Egild Kristiansen, Arnt Gulaker, Odd Jære Hoel, Oddbjørn Saltbones, Mange Høie, Gerd Røtvei.

Vara Sp/SV: Sivert Vindal, Bjørg Marit Sæteren, Bjørn Engen, Øyvind Melhus.

Vara H/Frp: Harald Sundseth, Hjalmar Sørli.

Utvalg for helse og oppvekst

Sp/SV:

Bjørg Marit Sæteren, leder

Øyvind Melhus

H/Frp:

Olav Nekstad, nestleder

Ap/Krf/V:

Gerd Røtvei

Eva Grande

Tor Snøve

Oddbjørn Saltbones.

Vara Sp/SV: Arne Opdahl, Berit Braut, Gunnhild Wennevold, Lars Hevle.

Vara H/Frp: Hjalmar Sørli, Bjørg Havdal.

Vara Ap/Krf/V: Audny Mjøen, Magne Høie, John Vammervold, Rolf Petersen, Oddbjørg Lundquist, Anne Signe Sollie.

Utvalg for plan, miljø og kultur

Ap, Krf, V:

Egild R. Kristiansen, leder

Odd Jære Hoel, nestleder

Mette Lønseth

Veslemøy Høivik.

Sp/SV:

Ingunn Vindal Horvli

Bjørn Engen

H/Frp:

Johan Fr. Dahle.

Vara AP/Krf/V: Arnt Gulaker, Morten Olsen, Olav Bjørndal, Gudrun Jære Hoel, Idun Forbregd, Mary Rønning.

Vara Sp/SV: Sivert Vindal, Berit Haarstad Foss, Inga Snøve, Gunnhild Wennevold.

Vara H/Frp: Harald Sundseth, Olav Nekstad.

Kontrollutvalg

Arnt Nerhoel, leder, Magne Myran, nestleder, Inga Flatmo, Ola Krokann, Hans Bøe.

Vara: Inger Johanne Olsen, Ingebjørg Aalbu, Kjell Wickstrøm, Torhild Svisdal Mjøen, Solveig Sneve Heim.

Klagenemnd

Olav Bjørndal, leder, Torild Vognild, Kirsti Welander, nestleder, Olav Nekstad.

Vara: Oddbjørn Saltbones, Johan Jensen, Ingrid Mellem, Eli Dahle, Bjørg Marit Sæteren.

Administrasjonsutvalg

Ola Røtvei, leder, Torild Vognild, Arne Braut, Eli Dahle, nestleder.

Vara: Oddbjørn Saltbones, Ingrid Mellem, Egild Kristiansen, Arnt Gulaker, Sivert Vindal, Bjørg Marit Sæteren, Harald Sundseth, Hjalmar Sørli.

Eldrerådet

Ordføreren, Olaf T. Skaslien, Rolf Nerhoel, Ruth Aune, Gunnar Myhre.

Vara: varaordføreren, Reidun Landløpet, Ingbrigt Haugan, Anne Margrethe Holaker.

Kontrollnemnda

Olav Nekstad, leder, Kjell Wickstrøm, Ellinor Svisdal.

Vara: Erik Skjøtskift, Torhild Rogstad.

Distriktsstyret kommunerevisjonen

Arnt Nerhoel.

Vara: Magne Myran.

Regionrådet for Rennebu, Oppdal og Midtre Gauldal

Ordføreren, Arne Braut.

Vara: varaordføreren, Eli Dahle.

Nordmøre interkommunale Renovasjonsselskap

Til styret: Egild Kristiansen. Vara: Jan Gorset.

Til representantskapet: Sivert Vindal, Harald Sundseth. Vara: Torild Vognild, Ingrid Mellem.

Fylkesmøtet Kommunenes Sentralforbund

Ordføreren, Kirsti Welander.

Vara: varaordføreren, Torild Vognild, Ingrid Mellem, Eli Dahle, Arne Braut, Sivert Vindal.

Forstanderskapet Oppdalsbanken

Torild Vognild, Egild R. Kristiansen, Steinar Hallgrim Saltbones, Ruth K. Dørum, Harald Sundseth ,Bjørg Havdal, Lars Hevle, Alfred Johan Øvergård.

Vara: Halvor Hoel, Kjell E. Dørum, Hjalmar Sørli, Velida Leto.

Samarbeidsutvalg grunnskolen

Aune barneskole: Magne Høie.

Ungdomsskolen: Kirsti Welander

Vollan skole: Oddbjørn Saltbones

Drivdalen skole: Bjørg Marit Sæteren

Lønset skole: Mette Lønset

Midtbygda skole: Bjørg Havdal.

Dovrefjellrådet

Ordfører og varaordfører.

Samarbeidsutvalget Trollheimen landskapsvernområde

Asbjørn Hovdal.

Vara: Peder Haugset, Ingvild Vikan.

Nordenutvalget

Nils Lyssandtræ, Torild Vognild, Hans Olav Sæther, Bodil Grønbech, Mogens Juul Rasmussen.

Vara: Svein Asphaug Dørum, Vesla Sundseth.

Oppdal Bygdemuseum

Ola Arne Aune, Erik Skjøtskift, Gerd Vorhaug, Sivert Liabø, Anne Ween.

Vara: Eystein Wolden, Åsta Setrom, Sverre Bjørkås, Jo L. Skorem

Oppdal kirkelige fellesråd

Varaordføreren.

Vara: Ordføreren.

Lønset samfunnshus, styre

Mette Lønset. Vara: Elsa Uv.

Representant til å ivareta barns interesser i plansaker

Tove Børseth.

Vara: Ingeborg Sætrom.

Interkommunal arkiv Trøndelag

Gerd S. Måren.

Vara: rådmannen.

Heimevernsnemnd

Gunnar Myhre, leder

Veslemøy Høivik.

Ligningsnemnda

Olav Bjørndal leder, Arnt Gulaker, Ingrid Vangldhaug, Astri Fjøsne Berge, Inga Snøve, Ruth Skaslien Storli.

Vara: Kjell Wickstrøm, Bjørg Golten Sneve, Halvor Strand, Stein M. Lauritzen, Lars Reitan.

Overligningsnemnda

Sigmund Fostad, leder, Petter Bye, Peder Haugseth, Eivind Saastad Mjøen, Turid Tollin.

Vara: Kjell E. Dørum, Kerstin Strand, Arvid Oddvar Aalbu, Dagrun Skorem Forbregd, Ketil Ween.

Overformynderiet

Ivar Innerdal, Elin Storli.

Vara: Anne Signe Sollie, Sivert H. Sæteren.

Skatteutvalget

Olav Nekstad, leder, Sverre Strand, nestleder, Idun Forbregd.

Vara: Ola Arne Aune, Inga Flatmo, Erik Thyve.

Takstnemnd for eiendomsskattetakster

Magne Høie, leder, Frank Abildsten, Erik Skjøtslift.

Vara: Eva Grande, Anders Eide, Bjørn Engen.

Overtakstnemnd for eiendomsskattetakster

Mette Lønset, leder, Per Helge Tiller, Ola Tor Vagnildhaug, Oddmund Grøtte, Lars Hevle, Gunn Lren.

Vara: Kari Simonsen, Johan Solberg, Arne Hage.

Takstutvalg ligningsforvaltning

Johan Fr. Dahle, leder, Gro Grøtte, Odd Jostein Liabø, Knut Walbye, Astri Fjøsne Berge.

Vara: Rannei Vognild, Mikal Gorsetseter, Kjell Dørum, Mary Rønning, Ingebjørg Aalbu.

Innkvarteringsnemnd

Fagerhaug: Mikal Kleffelgård, leder, Jostein Snorroeggen, Tone Lauvås.

Stølen: Mikal Gorsetseter, leder, Hans Rogstad, Else Stenløkk.

Engan: Else Risan, leder, Jon Vammervold, Sivert Drivstuen.

Rise: Margit Riise, leder, Randi Meland , Knut Tore Ekran.

Vollan: Jon Ola Bøe, leder, Astrid Snøve, Erik Bodin.

Bøasæter: Erik Skjøtskift, leder, Sverre Bjørkås, Anita Johansen.

Nerhoel: Liv Wammer Myren, leder, Håvard Killi Gravaune, Roald Ishoel.

Torve: Oddvar Aalbu, leder, Bjørg Furunes, Stein Roar Nyvold.

Klevgårdene/Storlidalen: Per M. Aalbu, leder , Inger Marie Storli Helmersen, Ildri Kletthammer

Vognill: Marie Thyve, leder, Erik Thyve, Ruth Vognild.

Haugen: Hans Olav Sæther, leder, Oline Bjørgen, Ester Hågensli, Sigrid Marie Sundseth, Magne Myran.

Tilflyttingsnemnd

Jo O. Skorm, leder, Karen Lien, Helge Lundquist.

Ad-hoc-utvalg- vurdering av politisk struktur

Ordføreren, leder, Kirsti Welander, Arnt Nerhoel, Hjalmar Sørli, Olav Nekstad, Johan Jensen, Odd Jære Hoel.