I siste kommunestyremøte orienterte ordfører Ola Røtvei om at det har vært kontakt med helsefortaket og St. Olavs Hospital når det gjelder fødestua og jordmorberedskapen.

På bakgrunn av strenge medisinske krav, var konklusjonen fra St.Olavs Hospital at det ikke er aktuelt å gjenåpne fødestua i Oppdal. Når det gjelder beredskapssituasjonen ser imidlertid sykehuset behov for et større samarbeid med jordmortjenesten. Dette skyldes ikke minst at liggetiden ved fødeavdelingen er på veg ned.

Røtvei oppløyste at St. Olavs har signalisert at det i høst vil ta initiativ mot øykommunene og kommuner som ligger langt unna sykehuset. For å sikre en god jordmortjeneste ønsker St. Olavs et mer utstrakt interkommunalt samarbeid om jordmortjenesten. St.Olavs ønsker å bidra til å utvikle et slik samarbeid.

– Sykehuset ga også uttrykk for at de ser behov for mer samarbeid med de regionale medisinske sentra. Dette er interessante tanker som jeg uttrykte støtte til - og jeg utfordret også sykehusledelsen når det gjelder behandlingssenger - at de bidrar til finansiering av et regionalt medisinsk senter, f.eks i Oppdal, sa Røtvei.