Advokat om terrenginngrep: Varsler rettssak om det gis gebyr