Strømming av all breddeidrett under 18 år ble i januar satt på pause i kjølvannet av striden rundt Mygame-prosjektet som flere idretter var engasjert i. Automatiske kameraer i idrettshaller over hele landet skal kunne direkteoverføre kamper i ulike idretter fra 15-årsklassen og oppover.

Nå foreligger rapporten fra idrettens eget strømmeutvalget.

– Vi har ikke klart å samle utvalget om en felles anbefaling tilbake til NIF. Det har verken utvalget eller jeg som leder klart, sa advokat Kristin Veierød, som har ledet arbeidet.

Et flertall i utvalget har kommet fram til at det bør åpnes for å strømme kamper helt ned i 15-årsklassen på det som beskrives som høyt nivå eller «toppidrett». Der kan også barn på 13 år delta. Forutsetningen for anbefalingen er at det implementeres et sett gitte tiltak.

Ti av medlemmene i utvalget skal ha stemt for denne løsningen, mens to var imot.

Et annet flertall ønsker at det skal åpnes for strømming av breddeidrett fra 15-årsklassen, begrenset til terminfestet aktivitet godkjent at det aktuelle særforbundet. Her stemte tre medlemmer mot.

Et mindretall vil ikke ha strømming av idrett under 18-årsklassen i det hele tatt, men åpner for at dette kan godkjennes i spesielle tilfeller, forutsatt at det er rettslig adgang til dette.

Har sett på Barnekonvensjonen

Utvalget opplyser at den blant annet baserer sine konklusjoner på medlemsundersøkelser gjennomført i idretten samt en vurdering av strømming opp mot FNs konvensjon om barns rettigheter.

På det siste punktet konkluderes det med at strømming i teorien ikke vil kunne føre til brudd på Barnekonvensjonen forutsatt at utvalgets anbefalinger legges til grunn. Et mindretall peker imidlertid på at det i praksis kan bli vanskelig å forhindre dette.

Opphetet debatt

Debatten har tidvis rast rundt idrettens MyGame-prosjekt. Automatiske kameraer i idrettshaller skal kunne direkteoverføre kamper i ulike idretter fra 15-årsklassen og oppover.

Tanken er at familie og venner skal kunne følge kampene på nettet mot å betale for et MyGame-abonnement.

Flere uheldige episoder er samtidig avdekket rundt strømmingen, noe som har ført til tøff kritikk fra ulike hold.

Strømming av all breddeidrett under 18 år ble i januar derfor satt på pause av de seks forbundene som har deltatt i prosjektet.

Norges Fotballforbund og Norges Håndballforbund er blant forbundene som deltar og har lagt betydelige midler i MyGame-prosjektet.

En rekke kommuner, blant dem Oslo, Kristiansand og Bergen, har sagt et foreløpig klart nei til MyGame-prosjektet slik det foreligger nå. Barneombudet og Stine Sofies Stiftelse har også vært kritiske røster i debatten.