Vil ta større del av Trollheimen til reinbeite - åpner for mer tvang