Høysesong for dyrepåkjørsler: Derfor stikker folk uten å varsle