Viser Oppdals historie gjennom 150 år – i 240 korte glimt