Vurderte å stoppe arbeidet: Garderoberegning nær doblet