Her øker utlånet kraftig – og Devora (7) er en av de ivrigste gjestene

foto