Rørosbanen er stengt etter mye regn, flom og jordras i Trøndelag sist døgn. Også Soknedalstunnelen på E6 i Midtre Gauldal var stengt, men er åpnet igjen.

Kraftig uvær mandag kveld førte til flere mindre jordras på fylkesvei 30 og E6 like nord for Soknedalstunnelen i Midtre Gauldal sør i Trøndelag.

Tunnelen var stengt, men kunne åpnes igjen ved 22-tiden tirsdag.

På Rørosbanen har det vært stengt på strekningen Røros-Støren siden mandag kveld. Bane Nor opplyser at en ny oppdatering er ventet klokka 12 onsdag.

Tirsdag morgen ble Dovrebanen mellom Lundamo og Ler i Trøndelag stengt på grunn av melding om en kabel som hadde flyttet seg. I 17-tiden tirsdag meldte Bane Nor at strekningen var åpnet igjen.

Lenger sør er Dovrebanen fortsatt stengt mellom Lillehammer og Dombås fordi flommen ødela ei jernbanebru ved Ringebu.

Bane Nor har varslet en oppdatering om situasjonen 15. september, men har ingen prognose for når strekningen kan åpnes.

I vår region ble fylkesveiene i Seierdalen og på vestsiden av Orkla ved Voll stengt etter flom og jordskred. De ble gjenåpnet tirsdag.