Jordbruksoppgjøret: Krever å få dekket inn strømprisøkningen

foto