Kun to leger i flere uker i sommer. Innkaller til krisemøte

foto