186 gårdsbruk har forsvunnet siden årtusenskiftet – så mange legger ned i år