Personkabalen utsettes i to døgn etter SV-flytting