Det er Admento og Orkla Sparebank som inviterer landbruket til økonomidag på Mjuklia i Rennebu nest siste dag i februar.

– Målet er å bidra slik at næringa kan få økt regnskapsforståelse, sier salgsleder Magnus Jensen i Admento til Radio E6.

Selskapets egne regnskapsførere Oda Ørstad Flatmo og Peder Haugset skal gi en såkalt dybdeanalyse av regnskapsforståelse, der de vil komme med mange praktiske eksempler.

Berit Brønstad fra Orkla Sparebank skal snakke om pensjonsplanlegging.

Melkebonde Jan Erik Holden på Rennebuskogen er invitert til en sofaprat om det å bruke sine rådgivere.

Sannhetsvitne

Han kaller seg et «sannhetsvitne om bondens hverdag», og sier han har mye igjen for kontakten med økonomi og regnskaps-ekspertisen.

– Jeg har mye kontakt med rådgiverne mine både i regnskapsfirma og bank og har stor nytte av det, sier Holden.

Gårdsdrift er sammensatt, man skal håndtere alt fra dyr og maskiner til bygningsmasse og ikke minst få det hele til å bli lønnsomt.

– Marginene er blitt mindre, og samtidig er det mange gårdbrukere som har investert mye, og da er det helt nødvendig å ha god kontroll på økonomien, sier Holden

Magnus Jensen i Admento merker også at det er flere som tar kontakt og vil ha råd og innspill om drifta.

– Det er flere som gjør som Jan Erik, men vi tror at enda flere kan ha nytte av slike innspill, sier Jensen.

– I tillegg blir arrangementet en sosial møteplass, noe som er viktig i seg selv, skyter Jan Erik Holden inn.