Godtok fortetting og ombygging, storkonsern fikk ja til hyttetun