Tirsdagens snittpris per kWh er 20,8 øre høyere enn mandag og 56,9 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pool sine nettsider.

Maksprisen tirsdag på 1,95 kroner per kWh er mellom klokken 22 og 23. Den er 75,7 øre høyere enn mandag og 1,21 kroner høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 2,65 kroner.

Minsteprisen blir på 80,03 øre per kWh mellom klokken 3 og 4 på natten.