«Lysforurensning fra hyttefelt i fjellet er blitt et mer og mer aktuelt tema. Dette er tatt opp i flere hyttekommuner. Også i vår kommune er dette blitt diskusjonstema blant fritidsinnbyggerne våre», heter det i spørsmålet som reises av MDG, Venstre, SV og to uavhengige kommunestyrerepresentanter i møtet 17. desember.

I januar tok OPP opp temaet - som er flittig diskutert rundt om i hytte-Norge.

Spørsmålsstillerne peker på at flere kommuner i samarbeid med hytteforeningene har laget egne retningslinjer for lyssetting på hytta når den er i bruk eller når det ikke er folk der.

Videre heter det fra politikerne:

«Lysforurensning er en betegnelse på negative konsekvenser av overflødig menneskeskapt lys. Overflødig lys forstyrrer dyrelivet og muligheten til å observere stjernehimmelen uten lysforstyrrelser.

Det er også godt dokumentert at lysforurensning påvirker søvnkvaliteten vår og gir helsetap. I nye reguleringsplaner er det også viktig å få inn reguleringer på lyssetting på hyttene.

Rent energimessig i det grønne skiftet, er det også mye å spare på å få redusert lyssetting på hyttene i fjellet.

Oppdal kommune setter stor pris på hytteinnbyggerne sine og ønsker slett ikke å mørklegge  hyttefeltene ved et slik initiativ. Derimot er det viktig å få til en mer bevisst bruk av lys i hyttefeltene i fjellet», skriver politikerne og retter spørsmålet til ordfører Geir Arild Espnes:

«Kan ordføreren ta opp dette spørsmålet med hytteforeningene i kommunen og ta initiativ til dialog for å få en mer bevisst bruk av lys på hyttene og prøve å bli enige om en omforent praksis?»