Stoppet ruset sjåfør i høy fart, hadde vært på hyttebesøk