OPPDAL: Det nye styret ble etablert under et møte på Festa kro lørdag ettermiddag. Oppdal hytteeierforum ble etablert som en direkte følge av innføringen av eiendomsskatt. Avgiftsøkning og beskatning blir en viktig del av arbeidet framover, men det er også mange andre saker forumet skal jobbe med.

– Vi skal jobbe for å få en tett og god dialog med Oppdal kommune. Vi vil ikke fremstå som sutrekopper, men tilby vår kompetanse i saker som berører hytteeiere og fritidsbeboere i Oppdal, sier leder Bjørn Østby.

Så langt har 1 000 hytteeiere meldt sin interesse, men det er mange igjen før det nye forumet er fornøyd. Målet er å få med de aller fleste av de om lag 3 000 hytteeierne i Oppdal. Også de som har leiligheter, og campingvogner på fast plass i Oppdal er velkomne som medlemmer i Oppdal hytteeierforum.