Mener påtalemyndighetene vanskeliggjør hans forsvar

foto