I kommunetesten sammenligner Forbrukerrådet norske kommuner og hva som leveres av informasjon og service til innbyggerne. Testen har blitt gjort siden 2005.

Oppdal topper testen for 2016 i Sør-Trøndelag med 73,6 poeng. Bak på lista kommer Selbu og Trondheim, med forholdsvis 71,4 og 71,0 poeng. Nasjonalt kommer Oppdal også godt ut. Her ligger de på en 14. plass.

I gjennomsnitt og sammenlagt for de ti siste årene kommer Oppdal på 4. plass og Rennebu på 6. plass.

Store kommuner leverer best på informasjon og service til innbyggerne, mener Forbrukerrådet.

Gjennom flere år har Forbrukerrådet sammenlignet norske kommuner og hva som leveres av informasjon og service til innbyggerne. Kvalitet og innhold i selve tjenesten er ikke blitt testet.

Nå har Forbrukerrådet etter beste evne slått sammen undersøkelsene og konkludert med at store kommuner leverer bedre enn små.

Asker testvinner

Blant de 25 beste kommunene er det kun to som har færre enn 10.000 innbyggere. Til gjengjeld er den ene av de to Vinje kommune i Telemark, som med sine 3.700 innbyggere havner på andreplass.

Testens vinner er Asker – for øvrig med 55.000 flere innbyggere enn Vinje.

Deretter følger Nes, Bærum, Hamar, Ringerike, Trondheim, Enebakk, Rælingen og Sarpsborg på de neste plassene.

Tre små på topp

Alle de 50 kommunene med svakest score – når alle årene legges sammen – har under 10.000 innbyggere.

Svakest ut kommer Moskenes, fulgt av Lødingen og Vevelstad.

Bildet er imidlertid langt fra entydig. For da Forbrukerrådet tidligere i år testet kommuner på epost, telefon og kontakt via nettsider, ble premiepallen beslaglagt av de Fedje (576 innbyggere), Stordal (1.052) og Valle (1.289).

Tas på alvor

Forbrukerdirektør Randi Flesland sier at innbyggerne må kunne forvente at kommunene leverer godt på de tjenestene som rådet har testet.

– Dessverre har svært mange kommuner langt igjen før vi er fornøyd med den servicen og informasjonen de gir. Samtidig er det også noen mindre kommuner som kommer godt ut. Det viser at det er mulig å levere kvalitet, så lenge man har en kultur for å ta kontakten med innbyggerne på alvor, mener Flesland.

Begrenset

Det er altså kommunenes kontakt med innbyggerne – som for eksempel i form av servicetorg, kundeservice og nettsider – som er målt av Forbrukerrådet.

Tilbud som barnehager, skoler, helsetjenester, eldreomsorg – er ikke målt. Heller ikke andre forhold i kommunen som kan spille inn på innbyggernes trivsel er med i denne undersøkelsen.