Om det er det lange og kompliserte navnet som gjør at lokale aktører vegrer seg fra å være med på ordningen med finansiering av fellesgodene i Oppdal skal være usagt, men leder i styringsgruppa for fellesgodefinansieringsordningen Ola Røtvei innrømmer at det har vært vanskeligere å få samlet inn penger og signert kontrakter enn forventet.

Nå får Røtvei og Stein Mellemseter som har jobbet mest med introduksjonen av ordningen ovenfor næringslivet fram til nå, hjelp av Morten Olsen og Siri Mette Furnes i innsalget av ordningen.

Krevende jobb

- Det har vært en krevende jobb, det å sende ut e-post og SMS eller å ha fellesmøte med flere bedrifter samtidig har vist seg lite produktivt. Vi må oppsøke bedriftene én etter én og ta praten direkte. De fleste er positive og imøtekommende, men de aller fleste ønsker direkte kontakt og informasjon før de binder seg til en avtale, forklarer Røtvei.

- Har dere bygget et luftslott på hvor lett det ville å få inn pengene?

- Nei, jeg vil ikke si det. Luftslottet så vi vel konturene av i arbeidet med masterplanen, da snakket man om å skaffe til veie tolv millioner, det anser jeg som urealistisk, men dagens mål på cirka seks millioner er innenfor rekkevidde.

- Men dere har fortsatt et godt stykke igjen?

- Vel, vi har til nå kontraktfestet bidrag på cirka 1,1 millioner, vi har muntlig tilsagn på ytterligere 400.000, samt at det forventes at hyttetomteeierne til sammen vil bidra med rundt 500.000, og da er vi kommet over to millioner. Det legges opp til at det private næringslivet skal bidra med 3,7 millioner og Oppdal kommune med 2,3 millioner, forklarer Ola Røtvei.

I styringsgruppa for fellesgodefinansierinsordningen sitter Ola Røtvei (leder) og Siri Mette Furnes (Oppdal Næringsforening), Bjørn Sætrom (hyttetomteierne) og Ane Hoel (Oppdal kommune).

Årets bevilgninger

I år har prosjektet for skiløyper fått totalt 400.000 kroner i støtte, sykkel og vandrings-prosjektet har fått i underkant av 90.000, miljøprosjektet er blitt tilgodesett med 400.000 i tillegg til pengene de har fått direkte fra kommunen, Visit Oppdal har behov for 500.000 i støtte, først og fremst til oppbyggingen av en ny hjemmeside, samt at Fjell- og fårikålmessa har fått en garanti på 100.000 kroner. Filmfestivalen Ramaskrik har også søkt om penger, men denne søknaden er blitt satt på vent i påvente av en vurdering av andre tilskudd fra kommunen.

Nå skal styringsgruppa sette seg sammen og vurdere hvilke tiltak som kommer inn under fokusområdene "Arrangement" og "Nye produkter".

- Her mener jeg at det er lettere å slippe opp enn å stramme inn, så jeg mener vi bør være svært spesifikke på hva som regnes for "Arrangement" og "Nye produkter". Dette er noe vi må se på ganske snart siden det vil få konsekvenser for tildeling av penger neste år, forteller Ola Røtvei. Han understreker at ordningen først og fremst skal fremme reiselivsstedet Oppdal og øke bosettingen i kommunen.