Hele skoleklasser og barnehageavdelinger kan være samlet