Arbeidstilsynet i Midt-Norge avdekket at hyttesnekkere fra Latvia tjener helt ned til 40 kroner timen i Oppdal. Hytteeierne i Oppdal er rike nok til å bygge store hytter, men elendige til å betale ut lønn. Det avdekker Arbeidstilsynet etter å ha tilbragt to dager i kommunen.– Helt nede i førti kroner timen tjener de utenlandske snekkerne og laftearbeiderne, som kommer fra Latvia.– I alle tilfellene hvor arbeidstilsynet har spurt arbeiderne hvor mye de tjener, har de måttet ringe noen først, opplyser Heidi Brattset fra arbeidstilsynet i Trondheim. Et sted opplyste bygningsarbeiderne at de tjente 160 kroner timen, men det stemte ikke overens med at de hadde jobbet en måned på et prosjekt som ksoter byggherren 25.000 kroner.Arbeidstilsynet har også fått tips om at flere utenlandske snekkere jobber i sentrum på dagtid, og med hytter på kveldstid