Representanter fra Oppdal E-verk var på plass under onsdagens kommunestyremøte for å orientere om strategisk retning. Til stede var også TrønderEnergi som har kommet med et konkret tilbud om å kjøpe hele eller deler av det lokale kraftselskapet.

Som under formannskapsmøtet 19. oktober, lukket ordføreren møtet for offentligheten. Før pressen og publikum ble kastet på gangen forklarte Kirsti Welander bakgrunnen for dette valget.

- Da rådmannen og jeg fikk saksoppdraget gjorde vi ganske tidlig en vurdering hvorvidt saken skulle behandles åpent eller bak lukkede dører. For det første er saksdokumentene unntatt offentlighet. Det andre er at vi skal diskutere forretningsmessige forhold, sa Welander.

- Saksframlegget ville sett annerledes ut hvis vi åpnet møtet. Når dokumentene er unntatt offentlighet legges det sterke føringer for hva kommunestyret kan si eller ikke. Hadde pressen vært til stede, ville det for meg som møteleder og de andre vært vanskelig å skille dette, fortsatte ordføreren.

- Åpenhet er viktig

Et flertall av representantene i kommunestyret stemte for å lukke møtet. Likevel var det flere av politikerne som ikke likte avgjørelsen. Kari Toftaker (Sp) var den første som tok til ordet.

- Det er naturlig å åpne møtet. Åpenhet er viktig for å bygge tillit og utvikling av samarbeid. Oppdal E-verk er et offentlig selskap. Vi som sitter i kommunestyret har to års fartstid og det er naturlig å forvente at vi har kompetanse til å formulere oss riktig, sa Toftaker.

Hans Bøe (V) støttet Sp-politikeren fullt ut, og mente denne saken må være den best bevarte hemmeligheten hvis folk flest ikke har kjennskap til hva som skjer.

- Denne saken har vært debattert i lang tid. Bortsett fra kjøpesummen kan jeg ikke se gode grunner til at saken skal være unntatt offentlighet. Det er ryktebørsen som tjener på at vi diskuterer i et lukket rom, sa Bøe.

Trygve Sande (V) på sin side syntes det var vanskelig å avgjøre om man skal åpne eller stenge møtet.

- Det er definitivt saksdokumenter som er sensitive og som må unndras offentligheten, men spørsmålet er om selve behandlingen av saken kan gå åpent. Jeg skal bestemme meg på vei ned fra talerstolen, sa Sande.

Aktørene med på deler av møtet

Selv om presse og publikum ikke fikk være til stede under diskusjonen, fikk både Oppdal E-verk og TrønderEnergi være med på deler av møtet.

- Jeg stusser på at representanter fra Oppdal E-verk og TrønderEnergi får være med å behandle saken. Vi skal diskutere forhandlinger, og da er det rart at motpart og potensiell kjøper ikke blir sendt på gangen, sa Hans Bøe, og la til at han ville be om lovlighetskontroll hvis aktørene får være med på behandlingen.

Ordfører Kirsti Welander forklarte at begge parter måtte være til stede for å orientere om saken og svare på spørsmål.

Trygve Sande la fram et forslag om at representantene fra TrønderEnergi og Oppdal Everk kunne være med på orienteringsdelen av møtet, mens under selve behandlingen av saken måtte de forlate møterommet.

Kommunestyret støttet dette forslaget. Kun Idar Heggvold, Eirin Heggvold, Ragnhild Skjevik og Kirsti Welander i Arbeiderpartiet stemte mot dette forslaget.