- Villreinen er avhengig av fonnene og breene. Ikke minst simlene som har kalv. De er avhengig av disse for å kjøle seg ned. Også bukkene bruker breene, både for nedkjøling og for å komme seg unna innsektplagene, sier Idar Hansen, leder i Snøhetta Villreinutvalg, til adressa.no

Et varmere klima kan være svært dramatisk på sikt for villreinen.

- Jeg er bekymret for villreinen, som er så ekstremt tilpasset et ekstremt høyfjellsliv. Villreinen vil være noe av det første som merker konsekvensen av globale oppvarmingen, sier Idar Hansen.

Villreintellinger i og rundt Dovrefjell - Sunndalsfjella Nasjonalpark tyder på at det er opptil fem prosent færre kalver i år enn tidligere år. Også i andre fjellområder, blant annet Jotunheimen, er det meldt om færre kalver, men det er ikke klart hva som er årsaken til dette.