Oppdal: Fredag gikk fristen ut for å komme med merknader og innspill til sentrumsreguleringsplan, som har vært utlagt til høring siden begynnelsen av juli.

Planen har skapt et enormt engasjement, og det er fremkommet mange gode forslag til Oppdals framtidige sentrum.

Næringslivet er opptatt av mest mulig parkering og fremkommelighet med bil, mens andre har tatt til orde for aktiviteter og grøntområder i tillegg til parkering.

Oppdal Næringsforening (ONF) vedtok i et styremøte 17. september i fjor at det skulle utarbeides en felles høringsuttalelse til planen, men åpnet likevel for at næringsforeningens medlemmer sto fritt til å komme med egne innspill.

Listen over innspill viser også at mange har benyttet seg av dette.

Her er utdrag fra innspillene fra Oppdal Næringsforening.

Benyttet rådgiver

ONF har engasjert Odd Steinar Midtskog, rådgiver i sentrumsutvikling, til å vurdere planen som er lagt ut til offentlig ettersyn.

I brevet fra ONF skriver de at uttalelsen er basert på de vurderingene som Midtskog har utarbeidet på oppdrag av foreningen.

Sentrumsgata er et spennende forslag, skriver ONF, men de er ikke overbevist om at en gågate vil bli en suksess i Oppdal.

De begrunner dette med lite befolkningsgrunnlag og klima som ikke innbyr til uteaktiviteter deler av året.

De beskriver videre hva som må legges til grunn dersom kommunen likevel vedtar sentrumsgata.

Ønsker kortere gågate

ONF er opptatt av gågata at den lages smal og intim, og anbefaler konseptet "shared space" der parkeringsplassene i gata beholdes. Videre at den kortes ned til strekningen Husfliden - Rv 70, og viser til at en gågate som krysser Rv 70 er en dårlig løsning.

ONF anbefaler ikke å etablere midlertidige tiltak langs østsiden av sentrumsgata, men at arealet må kunne benyttes til parkering inntil det skjer permanente etableringer med ny bebyggelse.

De anbefaler også at aktivitetsplasser og lekeplasser legges til sentrumsgata, og at det etableres en gang/ sykkelveg fra sentrumsgata mot Fritidsparken og Skysstasjonen.

Aktivitetstorg

ONF viser til trenden til å legge arrangement til sentrumsområder for å skape folkeliiv, og at blant annet Fjell- og Fårikålfestivalen har behov for mer plass for å kunne vokse.

De viser også til arrangement som Vinterfest, Barneskifestival og Enern-arrangement.

ONF foreslår derfor for å utvide dagens torg. Med mer parkering.

Torgkjøkkenet foreslås flyttet til ny, sentral tomt i sentrum, for eksempel i sentrumsgata.

Parkering

ONF viser til Oppdal som et regionalt handelssenter, og at nøkkelfaktoren for at Oppdal er kommet hit er et godt tilgjengelig sentrum og parkeringsmuligheter og nærheten til E6 og Rv 70.

ONF vil øke parkeringskapasiteten på Aktivitetstorget når det ikke benyttes til arrangement. Videre foreslås det å tilrettelegge for bobil- og bussparkering ved skysstasjonen og pakkhuset.

Forslaget til ONF innebærer en økning på totalt 35 parkeringsplasser i forhold til forslaget som er lagt ut til høring.

ONF er også opptatt av at forbindelseslinjen til Fritidsparken blir prioritert.

- Denne forbindelsen vil gi Oppdal et særpreg hvor sentrum knyttes til Fritidspark og natur.

Andre innspill

Følgende har levert inn innspill til ny sentrumsreguleringsplan. Enkelte har flere innspill i ulike roller.

- Oppdal Næringshus AS

- Tryggve Tellefsen

- Monica Myhren og Jan Roger Skagen

- Odd Erik Røhjell m.fl.

- Ella Bjerke

- Statens Vegvesen

- SV ved Brit Eide Fredriksen

- Paal A. Hauge

- Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

- Ragnhild og Haftor Skjelstad

- Dovreveien Butikk AS og Dovreveien AS

- Oppdal Næringsforening

- Shell Oppdal v/ CBRE Atrium AS

- Oppdal Skateklubb

- Torgsenteret Oppdal AS

- Oppdal Videregående skole

- Jeanette Hansson og Kjell Erik Myrhaug

- I.K. Lykke Eiendom AS

- Jon Erik Schønheyder

- Kyrre Riise

- Coop Oppdal SA

- REN Oppdal AS v/ Grimstad og Tønsager AS

- Johan F. Schønheyder

- Arkitektene Berg og Østvang AS

- Per Erik Ansnes

- Aunflata AS

- Oppdal Venstre

- Johan Fredrik Dahle

- Oppdal Frivilligsentral, prosjektgruppa

- Bunnpris Oppdal

- Liv Winger Lyssandtræ

- Vigdis Thun, folkehelsekoordinator / miljørettet helsevern

- Rom Eiendom AS

- Mediehuset OPP