OPPDAL: Oppdal kommune er kjent med at Landskappleiken som produkt vil søke om Norsk Kulturarvs kvalitetsmerke Olavsrosa. Denne søknaden støttes av Oppdal kommune som vil begrunne sin støtte med den omdømmemessige betydningen et slikt arrangement har for kommunen.

Første gang Landskappleiken ble arrangert i Oppdal var i 1999.

Oppdal har tradisjon for å ære et sted for større arrangement, for eksempel Landsskytterstevnet hvert tiende år, neste gang i 2013 og Landsfestival i gammeldansmusikk.