I løpet av uke 13 har Coop Oppdal BA avholdt kretsårsmøter i alle sine sju kretser. På alle møtene ble de vanlige årsmøtesakene gjennomgått, samtidig som det ble orientert om Coop Oppdals strategiplan for 2009–2011.

Store investeringer

Det offensive investeringsbudsjett på rundt 80 millioner kroner, ble godt mottatt av medlemmene. Det største prosjektet er utbygging av Domus Tynset med nærnere 2000 kvadratmeter.

Arbeidet med nytt Coop Marked på Bjørgen er godt i gang og i tillegg er det planlagt ny Coop Prix-butikk på Ler. Coop Marked Hovind skal også helrenoveres i løpet av året.

Lagets medlemmer får utbetalt 10,4 millioner kroner i kjøpeutbytte og i tillegg får de over to millioner kroner utbetalt fra samarbeidspartnere i form av medlemsrabatter.

Aktivitetspris

Coop Oppdals aktivitetspris for 2008 ble utdelt i alle kretsene. Dette er en pris som ble innført for første gang i 2007 og som er ment å være medlemmenes mulighet til å bestemme hvor noe av støtten Coop Oppdals hvert år gir til lokalsamfunnet skal gå.

Prisen består av en sjekk på 5000 kroner, og kandidatene ble foreslått av medlemmene selv. Det var også medlemmene som stemte frem vinneren blant de foreslåtte kandidatene, og i løpet av de fire kveldene ble det delt ut til sammen 35 000 kr til ulike formål.

I utgangspunktet skulle GT-Sara komme og underholde medlemmene på alle de 4 møtene, men hun ble dessverre syk og måtte melde avbud. Frode Haarstad stilte imidlertid sporty opp på kort varsel både på Oppdal, Ålen og Tynset.

Det første møtet ble avholdt i krets Oppdal, som i tillegg til Oppdal også innbefatter medlemmene på Kvikne. Her møtte i overkant av 100 medlemmer som ble underholdt av Frode Haarstad og Vegard Trænmo Ring. Aktivitetsprisen gikk til Norsk Folkehjelp Oppdal

Onsdag var det klart for møte i Gauldal krets på Folkets hus på Støren. Her ble de to innfusjonerte lagene, Hovind Handelsforening og Bjørgen Samvirkelag ønsket spesielt velkommen. Et nesten doblet oppmøte i forhold til 2007 vitner om at medlemsdemokratiet fortsatt lever. Ingrid Bjørgum, Marte Landsem og Gaute Iversen underholdt fra scenen før Hovin Skolekorps fikk utdelt aktivitetsprisen

Torsdag var turen kommet til Holtålen krets, hvor møtet ble avholdt i Ålen samfunnshus. Her gikk aktivitetsprisen gikk til Engan Skanse.

Fredagskvelden sto Tynset for tur. Her var for første gang de fire kretsene i region Nord-Østerdalen, Alvdal, Tynset, Folldal og Tolga samlet på samme møte.

Både i Tynset, Alvdal og Tolga ble frivillighetssentralene vinnere av aktivitetsprisene, mens i Folldal krets var det Folldal turlag som stakk av med sjekken på 5000 kroner. Til sammen ble det utdelt 20 000 kroner denne fredagskvelden.

TIDENES RESULTAT: Styreleder John Egil Holden foran en lydhør forsamling kunne legge fram tidenes resultat i Coop Oppdal.