OPPDAL: – Nedleggelsen av de to slakteriene vil føre til store negative ringvirkninger i lokalsamfunnet. Uten slakteri i bygda vil flere produsenter slutte, tror Haugland.

Han blir berørt av nedleggelsene på flere måter. Han både jobber på slakteriet i Spis og er produsent. Han setter pris på initiativet fra ordfører Ola Røtvei om å få til et nytt slakteri.

– Produsentene må gå sammen med Oppdal kommune og sørge for at nytt slakteri.

Haugland er sjokkert over at begge slakteriene legges ned.

– Dette er et scenario jeg ikke hadde sett for meg i det hele tatt. Det er det verste som kunne skje for produsentene sin del, sier han.