OPPDAL\RENNEBU: Bibliotekene i Trøndelag opplever vekst.

Lydbøker, DVD’er og spillefilmer er fortsatt populære tilbud i folkebibliotekene i Sør-Trøndelag. Tallene viser en økning i utlånet på 11 % fra 2008.

Besøkstallene og publikums bruk av bibliotekenes tjenester generelt er stabilt høye, med vel 1,6 millioner besøkende i 2009. Og - sørtrønderne lånte 1,1 mill. bøker i fjor!

Men - mediebudsjettene holder ikke tritt med aktiviteten og prisutviklingen. Dette gir grunn til bekymring, skriver rådgiver Øyvin Stav fra Fylkesbibliotekene i Sør Trøndelag i en pressemelding.

Utlånet av voksenlitteratur:

Tallene ligger totalt sett på samme nivå som i 2008.

Blant kommuner med markant økning finner vi Malvik (+63%), Tydal (+39%), Midtre Gauldal (+29 %) og Oppdal (19%).

Utlånet av barne- og ungdomslitteratur:

I 2008 så vi en økning på vel 6 %, dette flatet ut i 2009. Størst økning har kommunene Hitra (+38%), Bjugn (+33%), Oppdal (+27%) og Rissa (+27%).

Utlånet av lydbøker, DVD’er og musikk:

Lydbøker, DVD’er og musikk er svært populære tilbud - her ser vi en utlånsvekst på vel 11 %. Veksten er størst på Frøya (+76%), i Rissa (+50%) og i Rennebu (+30%).

Besøkstall:

Folkebibliotekene fikk vel 1.6 millioner besøk i 2009, dette er på samme nivå som i 2008. Trondheim folkebibliotek alene kan vise til besøkstall på 1,2 millioner.

Kommunene Osen, Malvik og Rissa hadde en økning på 10-23%.

Folkebibliotekenes mediebudsjett holder ikke tritt med prisutviklingen.

64 % av kommunene hadde i 2009 en stagnasjon eller reell nedgang i mediebudsjettet i forhold til 2008. Tre kommuner hadde kutt på 15%-28%.