OPPDAL: Dagfinn Skjølsvold stilte spørsmål i kommunestyret onsdag etter en interpellasjon fra Hallvard Fjeldsetnes. Saken gjaldt tilbygg til eksisterende bygg på gården Utpåaune, der en anonym bygningsrådsrepresentant selv dro ut og målte opp en eiendom etter at saken var ferdigbehandlet. Da hadde saken også vært to ganger hos fylkesmannen.

Klageren mener kommunen har målt feil, og tok selv kontakt med Stein Lauritzen (Sp) som sitter i bygningsrådet.

Lauritzen innrømte selv fra talerstolen i kommunestyret at han var den «anonyme» bygningsrådsrepresentanten i interpellasjonen.

– Jeg kunne ikke leve med at vi har gjort en sånn feil, sier Lauritzen til Opdalingen.

Alvorlig

Han dro opp til gården og målte selv bygningen, og kom fram til et resultat som avvikte fra resultatet administrasjonen hadde målt opp.

Selve saken om Utpåaune er ferdigbehandlet, og vil nå måtte opp i kontrollutvalget (der interpellanten for øvrig er leder) til endelig vurdering.

Rådmann Dagfinn Skjølsvold sier til Opdalingen at det er alvorlig at enkeltrepresentanter på eget initiativ går inn og på en måte gjør jobben for fagfolket i administrasjonen. I dette tilfellet en ingeniør med over 20 års fartstid, med den beste teknologien på markedet.

– Resultatet av målingene ble veldig forskjellig?

– Jeg vet ikke hva slags metode Lauritzen har brukt, det er ikke det som er spørsmålet, sier rådmannen, og fortsetter:

– Vil man ha det slik, at enkeltrepresentanter på eget initiativ skal gå rundt og etterprøve og kontrollere? Og hva blir det neste?

Rådmannen peker på at man har etablerte organer og systemer for saksbehandling og klagebehandling. Og saken om Utpåaune har allerede vært to ganger hos Fylkesmannen.

– Jeg ønsker en debatt omkring dette på generelt grunnlag, sier Skjølsvold, som på sin side ikke kan leve med at man ikke har tillit til fagfolkene i administrasjonen.