Så sent som i forrige uke ble det kjent at seks personer må gå fra Minera fra 1. juni. Dermed er finanskrisen også i ferd med å ramme steinindustrien, og lite tyder på annet enn at ledighetstallene vil fortsette å gå opp i tiden som kommer.

Med 1.551 flere ledige i Sør-Trøndelag siden samme tid i fjor, økte arbeidsledigheten i fylket med hele 48 prosent. Oppdal er med andre ord ikke så langt unna gjennomsnittet for fylket.

Da så januartallene straks verre ut, med en økning på 109 prosent, som representerte den høyeste økningen blant alle kommuner i landet.

Liten økning i Rennebu

I alt er det nå 4.795 helt ledige i Sør-Trøndelag, og ledighetsøkningen er større enn forventet.

I Oppdal er det 25 kvinner og 53 menn som nå er ledige. Til sammen 78 personer.

Utviklingen er langt fra så dramatisk i Rennebu, der 20 personer er ledige. Fem kvinner og 15 menn. Dette utgjør 1,4 prosent av arbeidsstyrken. Økningen i forhold til februar i fjor er på 18 prosent – altså tre personer.

Mer dramatisk er tallene for Midtre Gauldal og Hemne, der økningen i ledigheten er på henholdsvis 173 og 170 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Ille for innvandrere

Ledigheten blant innvandrere har for øvrig økt med 73 prosent og vel 900 innvandrere er nå uten jobb, av disse er 217 fra Polen. Nesten en tredjedel de ledige innvandrerne har tidligere arbeidet innen bygg- og anlegg, samt innen ulike serviceyrker.

Ledigheten innen bygg og anlegg har økt med 143 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.