Ola Mæle følger med i utviklingen i Oppdal og ønsker å rette en advarende pekefinger til Oppdal kommune slik at en får en best mulig løsning. Som kjent planlegger Roy B. Nilssen i Oppdal Prosjektutvikling et hundretalls leiligheter ved dalstasjonen i Hovden.

- Jeg forstår godt at utbyggeren har behov for en del sjøleierleiligheter til å finansiere utbyggingen, og det må gjerne være en del av dette. Men det viktigste er at dalstasjonen i Hovden først og fremst blir publikumsretta med funksjoner som bla. skiutleie, parkering, kafe, overnatting osv. Kommunen må sørge for at en ikke ødelegger denne muligheten, sier Mæle. Han mener Oppdal kommune må sette krav til utbyggeren slik at dette blir tatt hensyn til på en god nok måte.

- Ellers blir det omtrent som å sette dalstasjonen for heisen midt i et boligfelt. Nå må politikerne være våkne, ellers skusles mulighetene i Hovden bort. I Hafjell ville det være helt utenkelig å legge kun sjøleierleiligheter rundt dalstasjonen, sier Mæle, som er engasjert i utbyggingen i Hafjell.