Terje var den som sist kom inn på eiersiden i Intersport Oppdal.

– Jeg startet i 2003 som ekstrahjelp, og har senere jobbet i Intersport i Kristiansund, og tatt utdanning i Trondheim.

Det å bli medeier gjør at man blir mer involvert i den daglige drifta, og føler enda større ansvar for resultat og videre utvikling av bedriften, forteller han.

- Vi er en veldig bra gjeng som trives og jobber godt sammen, og jeg tror at vår bedriftskultur er litt av hemmeligheten vår for å lykkes.