Har satt kriseledelse og stenger kommunehuset

foto