Produksjonen av ved i Norge et normalår tilsvarer 6-8 Twh, eller rundt 10 Altakraftverk, og ved er fortsatt vårt viktigste biobrensel. Norsk Ved mener likevel det er rom for betydelig vekst i norsk vedproduksjon.

– Norge gror igjen og kulturlandskapet forsvinner. Snart er det bare kratt og løvskog å se langs våre veier i distriktene, blant annet fordi husdyrhold og beitebruk blir borte. Vi burde klare å produsere kortreist energi selv, og i størst mulig grad dekke etterspørselen uten import, sa Rune Østgård i interesseorganisasjonen Norsk Ved til Bondebladet i 2013.

Dedikerte arbeidere

Noen som i hvert fall er med på å holde produksjonen oppe, med hjelp av kortreist råvare, er vedgjengen ved Arbeidssenteret i Rennebu. Tre dager i uka er Jon Steinar, Stig, Inge og Helge Magne i sving i produksjonslokalene i Berkåk sentrum. Så ivrige er de, at formennene nærmest slites ut.

– De har ikke tid til å ta fem minutt en gang, sukker Atle Uvsløkk, dog med et smil.

Sammen med Jan Ove Haugen er det Atle som har ansvaret for folk og utstyr, og de to basene forteller om en gjeng som tar jobben sin på alvor.

– De jobber så hardt at maskinparken slites ut. Kommunen måtte nylig gå til anskaffelse av en ny vedklyver, så nå disponerer vi fire klyvere, ei vedmaskin, motorsager og diverse annet utstyr, forteller de.

Mange faste kunder

I de romslige lokalene de leier, produseres det 60 liters vedsekker nærmest på samlebånd. Lokalet Gunnar Halgunset lar gjengen disponere er helt supre til formålet. Det ligger sentralt i gåavstand til Arbeidssenteret, og her er det armslag nok til at jobben kan gjøres ordentlig.

All veden selges via Bygdasenteret, og i fjor produserte arbeidslaget langt over 1000 sekker prima bjørkeved fra Rennebu.

– Vi selger det vi produserer, og kundene er Sælehusene i Barnas Naturverden, hyttefolk og private husholdninger i både Rennebu og Soknedal. Det er nok flest hyttefolk som kjøper ved, noe som også viser at hytteturismen gir ringvirkninger, sier Jan Ove Haugen.

Vedgjengen går godt i hop, og det er lite å utsette på arbeidsmiljøet. Kommentarene sitter løst, og kjemien mellom arbeidsledere og mannskap fungerer etter eget utsagn optimalt.

– Det er sosialt og rom for mye skøy. Like barn leker best, smiler Atle.

Prima vare - sekunda ikke

Avfallshåndtering ved skole, helsesenter og kommunehus, sortering av tøy ved helsesenteret og andre oppgaver hører også med til de faste arbeidsoppdragene. Men det er vedsjauen som så avgjort er det de liker best å holde på med.

– Det er veldig mye arbeid som utføres for kommunen, men vedarbeid er det de trives best med, sier Haugen.

Vedarbeiderne setter sin ære i å levere førsteklasses vare til sine kunder. De har en hel vegg der veden ligger etasjevis til tørk, og det brukes fuktmåler for å sjekke når den klar for levering.