Om det sittende styret sir hun til Opdalingen at det har hatt entusiasmen, men altså manglet den nødvendige kompetansen som skal til for å nå mål. Da Birka holdt generalforsamling den 28. juni, signaliserte styret at det innså at utfordringen kanskje var for store, men floken ble ikke løst der og da. Dermed må det ny generalforsamling til for å få et nytt styre på plass.

Valgkomité på jakt

Til tross for at tidligere fylkesordfører Arnt Frøseth ba om avløsning så tidlig som i februar, ble både han og resten av styret bedt om å fortsette til ny ekstraordinær generalforsamling kan bli avholdt. I mellomtiden skal en egen valgkomité med Bjørn Berntsen som leder, forsøke å finne fram nye navn som kan fylle styreplassene i Birka. Den prosessen som er i gang, har imidlertid ikke vært nok til å få Krohn til å forandre mening.

– Etter hvert som jeg så at ingenting skjedde, følte jeg meg nødt til å si opp. Når det nå har gått to og en halv måned uten at det har skjedd noe som helst, skjønner jeg at jeg min beslutning var helt riktig, sier hun.

Nasjonale aktører

Wibeke Krohn mener altså at tiden nå for lengst er moden for at styret etablerer et formelt samarbeid med store nasjonale aktører innenfor husflid og håndverk.

– Det må gjerne være et forretningsmessig styre der det finnes både økonomisk og juridisk kompetanse. Poenget er at det må være et styre som er så sterkt at daglig leder ikke må dra hele lasset alene. Styret må også ha kompetanse på denne typen prosesser. Jeg har foreslått at det etableres et fagråd som bør bestå av sterke, nasjonale aktører, gjerne også med en sterk næringslivsaktør, sier hun.

Birka har allerede ei referansegruppe med folk fra næringa. Denne bør fortsette.

Åpen for ny rolle

Den avtroppende Birka-lederen skjønner også at det kan oppfattes som et dårlig signal at hun trekker seg. Hun presiserer at hun fortsatt har tro på planene om et nasjonalt senter for kompetanseheving, utvikling og formidling av husflid og håndverk på Berkåk. Hun er også åpen for å gå i dialog med et nytt styre, men skal hun fortsette som daglig leder, avhenger det av hvem som spør.

– Skal jeg være med videre, må det bli i et team der alle har de samme visjonene, sier hun.

Foto: Fredrik Kosbergløkk
Foto: Fredrik Kosbergløkk