Kirkegården er utvidet siden 1952, men Oppdal kirke har fått mange nye naboer lenger opp i lia siden da. Foto: Kristoffer Antonsen, Kvass Foto

Se bildene som viser hvordan vi forandret kirkerommet på to generasjoner

Mye er forandret på to generasjoner, også i området rundt det aller helligste.