Sa nei og ja i konsesjonsfloke: – Det kan bli rot etterpå, men det er oss uvedkommende