Ber folk utsette toppturer: «Skred kan løsne av seg selv»